Общи условия за използване, поверителност и правни изисквания

Сайтът ShowTimeAgency.bg е собственост на фирма Агенция ШоуТайм ООД. Изменения в общите условия за ползване и информацията се правят от собственика без предварително известие. Със зареждането на сайта ShowTimeAgency.bg считаме, че като потребители сте прочели и сте съгласни с текущите общи условия за ползване:

 1. Информацията на сайта ShowTimeAgency.bg се представя в съответствие с действащото законодателство на република България.
 2. Агенция ШоуТайм ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, които да са породени или по някакъв начин свързани с достъпа до ShowTimeAgency.bg.
 3. Агенция ШоуТайм ООД не носи отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които ShowTimeAgency.bg е поставил хипервръзки.
 4. Използването на информация от сайта ShowTimeAgency.bg става при спазване на авторското право по Закона за авторското право и сродните права.
 5. Агенция ШоуТайм ООД не носи отговорност за интерпретация на точността, целостта и полезността на съдържащата се на ShowTimeAgency.bg информация.
 6. Съдържанието на сайта ShowTimeAgency.bg е предмет на авторско право с всички запазени права.
 7. Имате право да зареждате и печатате отделни страници, само в случай че това не нарушава Закона за авторското право и сродните права.
 8. Забранява се копирането, възпроизвеждането, променянето, предаването или използването на всякакъв текст, графики и кодове от текущия сайт с публична или търговска цел без предварително писмено разрешение от Агенция ШоуТайм ООД!
 9. Всички предоставени от физически или юридически лица данни са конфиденциални. Те са необходими само за предлаганите от нас услуги и няма да бъдат предоставяни на трети лица без съдебна заповед. Такива данни са имена, достъп до сървъри, пощи и други.
 10. Агенция ШоуТайм ООД не носи отговорност за съдържанието на потребителските коментари в сайта ShowTimeAgency.bg. Коментарите се предоставят от външна услуга и реално не се намират на сайта.

Поверителност

Сайтът ShowTimeAgency.bg сам по себе си не поставя бисквитки (cookies) в браузъра на посетителите си. Но сайтът използва външни услуги, представяни от трети страни, които е възможно да поставят бисквитки. ShowTimeAgency.bg не може да гарантира безопасността на данните, предоставяни на тези страни.

Правни изисквания

 1. Име на фирмата: Aгенция ШоуТайм ООД;
 2. Седалище и адрес на управление:гр.София, ж.к. Драгалевци ул.`Акад.П. Динеков` №17
 3. Адрес, от който се упражнява дейността:  гр. София ул.”Деян Белишки”  32 Б;
 4. Данни за кореспонденция: тел. 0888 30 27 90, e-mail : agencyshowtime(at)gmail.com
 5. Данни за вписване: ЕИК 202087221;
 6. Контролни органи: Комисия за защита на потребителите;
 7. Материално отговорно лице: Тодор Караиванов;
 8. Работно време: 10-18 часа всеки делничен ден по e-mail или телефон.